Sağlık Hizmetlerinde İkna Etme Teknikleri

Posted on

Hastalar tedavi kararı aşamasında söz konusu ağız ve diş sağlığı hizmetleri olduğunda diğer sağlık hizmetlerine oranla daha ihtiyatlı olmayı tercih eder. Diş hekimleri tarafından ikna edilmeyi bekler… İletişimde başarı veya başarısızlığın en büyük faktörü  “İKNA”dır. Peki hasta nasıl ikna edilir? Hastalar önermiş olduğunuz tedaviyi nasıl sunduğunuza göre kabul etmez. Tedavi sunumu ikna sürecinin sadece bir…

Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyetten Sadakate Uzanan Yol

Posted on

Hasta memnuniyetini hasta sadakatine dönüştürün! “Müşteri sadakatini artırmanın en kolay ve güçlü yolu gerçekten çok basittir. Müşterilerinizi mutlu edin.” – Kevin Stirtz Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamaya, hasta memnuniyetini ve sadakatini artırmaya yönelik strateji geliştirmeleri gerekmektedir. Hasta memnuniyeti, hastanın hizmeti satın alma öncesi beklentileri ile hizmeti satın alma esnasında ve/veya…

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Posted on

Sosyal Medyada Neden Var Olmalısınız? “Inovasyon kültürünüzün bir parçası olmalı. Müşteriler bizden çok daha hızlı hareket ediyor ve eğer onlara yetişemezsek başımız dertte demektir.” – Ian Schafer Kullanıcıların ürettiği içerikleri paylaşarak, diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunduğu dijital mecralara sosyal medya adı verilmektedir. Bu mecra, birçok kişi, kurum ve topluluk tarafından oldukça aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Sağlık…

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞINDA PROFESYONELLİK

Posted on

Butik sağlık hizmeti veren kurumları diğer sağlık kurumlarından ayıran son etken ise «profesyonellik»tir. Sağlık profesyonelliği açısından bu faktörü ele alırsak eğer butik sağlık hizmeti veren bir kurum alanında uzman bir kadrodan oluşmalıdır. Örneğin bir estetik cerrahi merkezini ele alalım bu kurumda göz estetiği yapılabiliyorken burun estetiği yapılamıyorsa buradan butik hizmet veren bir estetik cerrahi merkezi…

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞINDA İLGİ

Posted on

Butik sağlık hizmeti veren kurumlarda farklılığı belirleyici bir diğer etken ise «ilgi»dir. Her sağlık kurumu hastasına ilgi göstermelidir ancak butik bir hizmet veren sağlık kurumunda bu ilgi daha özel olmalıdır. *Hastaların doğum gününü hatırlamak ve kutlamak. *Tedavi sonrası hastaları aramak. *Referans olan hastalara teşekkür etmek. *İkramda bulunmak. *Sohbet etmek. İlgi alanları hakkında konuşmak. (Spor, sanat…

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞINDA FİYAT

Posted on

Butik sağlık hizmeti anlayışını benimseyen hekim ve kurumların farklılığını ortaya koyan faktörlerden diğeri «fiyat»tır. Butik sağlık hizmeti veren kurumlarda fiyatlar hastalara sundukları hizmetin kalitesi ile doğru orantıda olmalıdır. Eğer X bir hastanın sağlık hizmet alımına ihtiyacı varsa ve bu ihtiyacını satın alacağı kurumu belirlemesinde en önemli etken fiyat ise tercihi butik sağlık hizmeti veren bir…

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞINDA RANDEVU SİSTEMİ

Posted on

Butik sağlık hizmeti anlayışını benimseyen hekim ve kurumların farklılığını ortaya koyan faktörlerden bir diğeri ise «randevu sistemi»dir. Butik sağlık kurumları da diğer sağlık kurumları gibi randevu sistemi ile çalışmaktadır. Bu sistem ile çalışan kurumları birbirinden ayıran en önemli fark; butik sağlık hizmeti anlayışını benimseyen sağlık kurumlarında kurumun değil hastanın talep ettiği güne randevu verilmesidir. Her…

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞINDA FİZİKSEL ORTAM

Posted on

Bu faktörlerden biri «fiziksel ortam»dır. *Çevrenin ısısı *Işıklandırma *Gürültü *Renk *Müzik *Koku *Temizlik İç mekanın ısı düzeyi kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk olmalıdır. Ancak bu sıcaklık ve soğukluk düzeyinin hastayı rahatsız edecek boyutta olmamasına özen gösterilmeli mümkünse iç mekanın ısı düzeyi hastalara sorularak ayarlanmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda beyaz renkli ışıklandırmanın sağlık hizmetine uygun…

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Posted on

«Butik sağlık hizmeti anlayışını benimseyen kurum ve hekimlerin diğer kurum ve hekimlerden farklılığını ortaya koyan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler hastanın sağlık hizmetini satın almadaki karar sürecini, hastanın satın aldığı sağlık hizmetinden duyduğu doyumun düzeyini ve hastanın bu sağlık hizmetini tekrar satın alıp almayacağı kararını etkilemektedir.» Fiziksel Ortam Randevu Sistemi Fiyat İlgi Profesyonellik  

BUTİK SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞI

Posted on

Günümüz rekabetçi ortamı nedeniyle, sağlık hizmeti sunan hastaneler, poliklinikler, klinikler, hekimler ve diğerleri (Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezleri gibi) sürekli daha iyi hizmet sunmak ve bu hizmeti daha iyi düzeyde sağlamak için çabalamaktadır. «Butik sağlık hizmeti sunumu, en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkar bireylere yöneliktir.» Etkin bir rekabet sağlık kuruluşlarını hasta odaklı olmaya, hasta beklenti…