Hastalar tedavi kararı aşamasında söz konusu ağız ve diş sağlığı hizmetleri olduğunda diğer sağlık hizmetlerine oranla daha ihtiyatlı olmayı tercih eder. Diş hekimleri tarafından ikna edilmeyi bekler…

İletişimde başarı veya başarısızlığın en büyük faktörü  “İKNA”dır.

Peki hasta nasıl ikna edilir?

Hastalar önermiş olduğunuz tedaviyi nasıl sunduğunuza göre kabul etmez. Tedavi sunumu ikna sürecinin sadece bir kısmıdır. Daha yüksek ikna oranı elde etmek isteniyorsa bu sürece sunum hazırlığı ve hastanın takibi de mutlaka ilave edilmelidir.

Hastalarda ihtiyaç hissi yaratmak adına öncelikle kapsamlı muayene yapılmalıdır. Tedaviye alıştırmak ve ikna etmek için planlama ise mutlaka hasta ile müzakere edilerek belirlenmelidir.

Hasta önerilen tedaviden elde edeceği fayda yönünden motive edilmelidir. Ancak tedaviden elde edilecek faydayı klinik sonuçlar bazında izah etmek motivasyon için tek başına yetersizdir. Sosyal yaşam ve estetik görünüm yönünden elde edilecek olan faydalar da hasta ile paylaşılmalıdır.

Sağlık hizmetlerinde ikna etme tekniklerinde hasta profilini doğru analiz etmek çok önemlidir. Hangi tedavi planı hangi hasta profiline uygundur? bilinmelidir. Olası itirazların önüne geçmek için hastaya kabul edebilirlik oranı yüksek olan tedavi planı önerilmelidir.

Örneğin görselleştirmenin ikna edici olabileceği bir hasta profili ile karşı karşıyaysanız asistanınızdan vaka fotoğraflarını talep ettiğinizde erişiminizin kolay olmasına özen göstermelisiniz. Vakit kaybı ikna sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle tüm ekip hasta ikna sürecindeki rolünü eksiksiz yerine getirmelidir.

Hasta İkna Süreçleri:

  • Hastanın gözünden bakılarak sağlayacağı kazanç bakımından tedavi pozitif davranışlar sergileyerek ve güçlü taahhütler eşliğinde önerilmelidir.
  • Önerilen tedavi görsel desteklerle, sorular yanıtsız bırakılmaksızın, ödeme koşullarına değinilerek hastaya sunulmalıdır.
  • Sunum esnasında hastanın önerilen tedavi ile ilgili olumlu ve olumsuz tepkileri mutlaka not edilmelidir.
  • Tedavi diş hekimi tarafından öngörülebilir ve tavsiye edilebilir. Ancak ekipte hasta ikna sürecine dahil edilmelidir. Örneğin hasta danışmanları ile hastalar arasında dostça bir ilişki vardır. Son ziyaretinizde doktorumuzun önerisini düşünmek için fırsatınız oldu mu? Gibi sorularla olumlu tepkileri güçlendirebilir.
  • Tedavi planını ilgi çekici kılmak adına peşin ödemelerde indirim olanağı sağlamak veya kolay ödeme seçenekleri sunmak faydalı olabilir.
  • Hastanın ilk danışma görüşmesi tedavi planına ikna olması için yeterli değildir. Karar vermek adına bazı hasta profilleri zamana ihtiyaç duyabilir. Hasta ‘hayır’ yanıtı verse dahi görüşmeden sonraki hafta aranabilir klinik durumu hakkında bilgi almak adına arandığı söylenebilir ve yaratılan fırsatla birlikte önerilen tedavi hakkında herhangi bir sorusu olup olmadığı sorgulanabilir.

Bülten için tıklayınız