«Butik sağlık hizmeti anlayışını benimseyen kurum ve hekimlerin diğer kurum ve hekimlerden farklılığını ortaya koyan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler hastanın sağlık hizmetini satın almadaki karar sürecini, hastanın satın aldığı sağlık hizmetinden duyduğu doyumun düzeyini ve hastanın bu sağlık hizmetini tekrar satın alıp almayacağı kararını etkilemektedir.»

  • Fiziksel Ortam
  • Randevu Sistemi
  • Fiyat
  • İlgi
  • Profesyonellik