Günümüz rekabetçi ortamı nedeniyle, sağlık hizmeti sunan hastaneler, poliklinikler, klinikler, hekimler ve diğerleri (Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezleri gibi) sürekli daha iyi hizmet sunmak ve bu hizmeti daha iyi düzeyde sağlamak için çabalamaktadır. «Butik sağlık hizmeti sunumu, en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkar bireylere yöneliktir.»

Etkin bir rekabet sağlık kuruluşlarını hasta odaklı olmaya, hasta beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemeye itmiştir. Sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetleri bu sebeplerden ötürü ortaya çıkmıştır. Sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetleri uygulamasına başlandıktan sonra rekabetteki devamlılık kurumları ve hekimleri farklı bir boyutta arayışa yönelterek hastaların farklı ihtiyaçlarını göz önüne alan bir hizmet anlayışının yani butik sağlık hizmeti anlayışının oluşmasını sağlamıştır.

Butik sağlık hizmeti sunan kurumları ya da hekimleri diğerlerinden ayıran en temel özellik «hastaların sağlık ihtiyacına yönelik olmakla birlikte farklı ihtiyaçlarından yola çıkarak hastalara özel bir sağlık hizmeti sunmaktır.» Butik sağlık hizmeti anlayışını benimseyen kurumlarda ve hekimlerde hastalara sağlık hizmetinin yanı sıra özel hizmetler sunulmaktadır. Bu özel hizmetler kuruma, hekime ya da branşa göre değişmektedir. Örneğin estetik cerrahi alanında hizmet veren bir sağlık kurumundaki hasta odalarının beş yıldızlı otel odaları kadar konforlu olması gibi… ya da bir çocuk doktoru muayenehanesinin bekleme salonunda çocuk hastaları için bir oyun alanının olması gibi…