Hastanın medikal (tıbbi) ihtiyaçları: Hastanın diş implantı tedavisinde konusunda uzman bir hekim tercih etmesi Diğer sağlık kuruluşlarında edinilen tecrübeler: Hastanın daha öncesinde uygulanan ve başarısız neticelenen bir diş tedavisi sonrasında diğer diş hekimi ya da diş kliniklerine yönelik oluşan önyargıları Sosyo-kültürel konum: Hastanın sosyal sınıfı, yaşam kalitesi, değer yargıları ve hassasiyetleri  Psikolojik durum: Hastanın kişiliği, diş kliniğinin imajı hakkında elde ettiği algılama, hizmetten alınan tatmin ve motivasyon, diş kliniğinin yansıttığı imaja ve hizmetlerine karşı oluşabilecek negatif bir tutum veya ters yönlü inanç ve yenilikçi yaklaşımı Zihinlerindeki kalite tanımı: Hastanın sosyo-ekonomik, dinsel, etnik ve kültürel değer yargılarına göre bu tanım şekillenir. Hasta talep ettiği medikal hizmette yenilikçilik arayışında ise bu hastaya göre son teknoloji ekipmana sahip olan ve güncel tedavi yöntemlerinin uygulandığı sağlık kurumları kalitelidir.