Hasta/hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanı ilişkileri genellikle «memnuniyet» esasına dayanmaktadır. Ancak zaman zaman davranış kalıplarının dışına çıkılmasından kaynaklı olarak kurulan ilişkilerde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede hastanın psikolojisini anlamamız ve davranışlarımızı ona göre şekillendirmemiz önem arz etmektedir. Sağlık kurumlarının arzusu: «hasta ve hasta yakını ile kurulan ilişkinin sadakat temeline dayanmasıdır.» Sadakat esasına dayalı bir hasta ve hasta yakını ilişkisi için;  Hasta ve hasta yakını davranışlarının doğru analiz edilmesi,  Bunun sonucunda da hasta ve hasta yakını ile iletişim de doğru tekniklerin kullanılması gerekmektedir.