Hasta ve hasta yakını ile kurmak istediğimiz ya da kurduğumuz ilişkinin sağlıklı olması için;

  • Güleryüzlü olunmalı
  • Hitaba, kullanılan kelimelere ve beden diline dikkat edilmeli
  • Öfke ve olumsuz duygular kontrol edilmeli
  • Dürüst, saygılı, nazik, güvenilir ve ilgili olunmalı
  • Empati kurulmalı ve hissettirilmeli
  • İyi bir dinleyici olunmalı
  • Bilgilendirme ihmal edilmemeli
  • Çözüm odaklı olunmalı
  • Zaman etkin yönetilmeli