Hasta ve hasta yakını hizmetlerindeki etkinliği; medikal olarak sağlayan sağlık profesyonelleri, motivasyon olarak sağlayan ise personeldir. Hastanın medikal hizmetlerinde etkinlik genellikle sağlanmaktadır. Bu kısımda nadiren sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ancak hasta ve hasta yakını hizmetlerinde özellikle özel sağlık kurumlarında etkinlik motivasyondan kaynaklı olarak istenilen düzeyde sağlanamamaktadır. Hasta sağlık kurumundan maksimum fayda elde etmek ister. Medikal veya diğer beklentileri yönünden hasta tatmin edildiği takdirde etkin hasta ve hasta yakını hizmeti tam olarak gerçekleşmemektedir. Etkin bir hizmet sağlanması için tüm süreçlerin (randevu-tedavi-karşılama-yönlendirme gibi) doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Süreçlerin herhangi birinde yaşanan bir aksilik ya da sorun olduğu takdirde bu durumun çözüme kavuşturulmadığı ve hasta memnuniyeti sağlanmadığı sonucuna varılırsa sunulan hizmetin etkinliğinden söz edilemez.