İletişim; hasta/hasta yakının sağlık kurumları çalışanları ile bilgi, deneyim, duygu ve düşünce alış verişi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kurumları personeli iletişimi; Kendilerini anlayabilmek, hasta ve yakınlarına anlatabilmek, hasta ve yakınını tanımak ve etkilemek, kurumun tanıtımını yapmak, hizmetin kalitesini artırmak, teşhis ve tedavinin başarı oranını yükseltmek, gereksiz zaman harcamalarını ve hasta memnuniyetsizliğini önlemek amacıyla kullanır. Ancak «iletişimin etki oluşturabilmesi için açıklık, dürüstlük, destekleyici içerikli olmasına özen gösterilmesi gerekir.» Hasta/hasta yakını ile sağlık kurumlarında çalışan personelin iletişimde kullandığı yollar ise;  Sözlü İletişim – Konuşma  Yazılı İletişim (yazışma, dergi, gazete, anket, broşür…)  Hareketlerle İletişim (beden dili, jest, mimik, giyim….)