Akademik olarak hasta; «beden ve ruh sağlığı bozulmuş kişi» olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, sağlık profesyonelleri açısından uygundur. Ancak Hasta ve Hasta Yakını İlişkileri bakımından; «herhangi bir sağlık kurumunun ürün veya hizmetini tedavi hedefli satın alan kişi» hasta olarak tanımlanmaktadır. Satın alma eylemi «müşteri» kavramı ile özdeştir. Hasta gerek kamu gerekse özel sağlık kurumlarından sağlık hizmetini satın aldığı için müşteri olarak değerlendirilmektedir. Fakat bu tanımlama etik bulunmamaktadır. «Hasta kimdir?» sorusu için en uygun tanımlama ise: «Bir sağlık kurumunun sunduğu hizmetlerinden haberdar ve bu hizmetlerden yararlanma fırsatı olan veya daha önce bu hizmetlerden yararlanmış kişiler» dir.