Akademik olarak hasta; «beden ve ruh sağlığı bozulmuş kişi» olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, sağlık profesyonelleri açısından uygundur. Ancak Hasta ve Hasta Yakını İlişkileri bakımından; «herhangi bir sağlık kurumunun ürün veya hizmetini tedavi hedefli satın alan kişi» hasta olarak tanımlanmaktadır. Satın alma eylemi «müşteri» kavramı ile özdeştir. Hasta gerek kamu gerekse özel sağlık kurumlarından sağlık hizmetini…