HASTA YAKINI KİMDİR?

Posted on

«Hasta yakını kimdir?» sorusunun yanıtı ise;  Hastaya karşılıksız maddi-manevi destek veren bir sevdiğidir.  Hastanın muayene, tedavi ve kontrol süreçlerinin yönetimini ve takibini yapar.  Hastaya refakat eder.  Sağlık kurumlarındaki evrak, ödeme vb. işlemleri halleder.  Hasta için gerekli olan bilgileri edinmek adına gerek sağlık profesyonelleri gerekse hasta ilişkileri birimi ile iletişim kurar.  İlaç vb. ihtiyaçlarını temin eder….

HASTA KİMDİR?

Posted on

Akademik olarak hasta; «beden ve ruh sağlığı bozulmuş kişi» olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, sağlık profesyonelleri açısından uygundur. Ancak Hasta ve Hasta Yakını İlişkileri bakımından; «herhangi bir sağlık kurumunun ürün veya hizmetini tedavi hedefli satın alan kişi» hasta olarak tanımlanmaktadır. Satın alma eylemi «müşteri» kavramı ile özdeştir. Hasta gerek kamu gerekse özel sağlık kurumlarından sağlık hizmetini…