Sağlık kurumları hasta memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması noktasında kalite iyileştirmeye dönük çaba sarf etmektedir. Sağlık hizmetlerinde kalite iki açıdan değerlendirilmektedir. Bunlar; sağlık tedavi kalitesi ve hizmet kalitesidir. Hasta ilişkilerinde kalite yaklaşımı, hizmet kalitesi kapsamında ele alınmaktadır. Hastaya medikal harici sunulan tüm hizmetlerde (randevu, ikram, temizlik, otopark gibi) sarf edilen kalite iyileştirme çabaları hasta ilişkilerindeki kalite değerini de iyileştirecektir. Hastaların zihinlerindeki kalitenin aslında tek bir tanımı yoktur. Çünkü her hastanın kalite algısı farklıdır. Hasta analizi doğru yapıldığı takdirde hastanın kalite algısı hakkında da fikir sahibi olunur. Hastaların sosyo-ekonomik, dinsel, etnik ve kültürel değer yargılarına göre kalite tanımı şekillenir. «Bir örnek ile tanımlamak gerekirse; hasta talep ettiği medikal hizmette yenilikçilik arayışında ise bu hastaya göre son teknoloji ekipmana sahip olan ve güncel tedavi yöntemlerinin uygulandığı sağlık kurumları kalitelidir.»