Uzmanlar, iletişim kurmakta güçlük çeken insanları “zor insanlar” olarak adlandırılıyor. “Ancak Zor
İnsan diye bir şey yoktur; Zorlayıcı Davranışlar vardır.” Zorlayıcı davranışlar ile sağlık sektöründe sıkça
karşılaşmaktayız. Özellikle ön sahada görev alan personel zamanının büyük çoğunluğunu bu tip zor
insanlarla iletişim kurmaya çalışarak geçirir.

Eğitim İçeriği:

  • Zor Hasta ve Hasta Yakınlarının Karakteristik Özellikleri
  • Öfkeli Bireyle İletişim
  • İş yerinde öfke kontrolü için 10 öneri
  • Zor Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim Kurabilmek İçin İpuçları
  • Hasta ve Hasta Yakınlarına Yaklaşımda Yapılan Hatalar

Sonuç:

Zor hasta ve yakınıyla başa çıkması gereken kişi sizsiniz. Gerekli iletişim yöntem ve teknikleri ile bu zor
değil! Her durum için uygun çözümü bulmak mümkündür. Ya çözüm sizsiniz ya çözümsüzsünüz.