Hastasını en iyi tanıyan ve beklentilerini en iyi karşılamayı amaçlayan sağlık kurumlarının rekabet yarışında en büyük silahı yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine sahip olmaktır. Memnun olan hastalarda sadakat duygusu oluşur ve yakınlarını da teşvik ederler. Dolayısıyla hasta sayısında da kısa sürede gözle görünür bir artış olur.

Sunulan hizmete dair sorularını ve fiyat bilgisi alma taleplerini gerek e-posta gerek telefonla yönelten ve dijital platformlarda takipçi olan potansiyel hastaları hem dijital hem de telefonla iletişim becerilerini geliştirerek kazanmak mümkün.