“Butik Sağlık Hizmeti” yeni bir trend. Bir ya da birkaç branşta yüksek kalitede hizmetin verildiği bu sağlık kurumlarında: hedef kitlenin belirlenmesi, hizmetin sunum şekli, fiyatlandırma kararı, dağıtım, fiziksel çevre, katılımcılar, süreç yönetimi ve tutundurma işlevleri ayrı ayrı ele alınmaktadır. Butik sağlık hizmet sunumu, en iyisinin bedelini ödeyebilecek az sayıda talepkar bireylere yöneliktir.