Kurumunuza bir günde ortalama:

Kaç adet e-posta gönderiliyor?
Facebook sayfanıza kaç yorum yapılıyor?
Peki WhatsApp Hattınıza günde kaç mesaj geliyor?
Yüz yüze iletişimde kullanılan filtrelerin pek çoğu maalesef yazarken kullanılmıyor… Beden dili kullanımı avantajı olmaması nedeni ile dijital ortamlarda iletişim kurmak bir risk yönetimi olarak tanımlanıyor. Dijital platformlarda verilen mesajların iletişimi ne yönde etkilediğine dikkat edilmeli, yazışmalarda profesyonel ve kurumsal dil tekniklerine hakim olunmalıdır.