Tıbbi sekreterler hastanelerde görev yaptıkları alanlarda önemli noktalarda yer almaktadırlar. Hasta-doktor-diğer sağlık çalışanları arasında köprü görevi görmektedirler. Tıbbi sekreterlerin; sağlık kurumlarındaki yazışma işlemlerinden, kurumlar arası iletişimin sağlanmasına kadar birçok konuda görev yaptığı görülmektedir. Tıbbi sekreterler, hastanın doktorla görüşmesinden önce iletişim kurduğu, sağlık personeli olarak sağlık iletişiminin etkili halkalarından biridir.