Etkili ve doğru iletişim, hemşirenin hastası ile ilişkilerinde kabullenme ve güven duygusunun geliştirilmesi, hastanın psikososyal bütünlüğünün sağlanması ve kaliteli bir hemşirelik bakımının uygulanması amacıyla gereklidir. Hemşirelerin etkili kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirmesi, hastalar üzerinde hizmetten memnuniyetin artması, hastalık ve tedaviye uyum, iyileşmeye motivasyonun artması gibi olumlu etkiler sağlarken etkisiz iletişim becerisi belirsizlik, memnuniyetsizlik, endişe ve hayal kırıklığı gibi olumsuzluklara neden olmaktadır.