İletişim kazası sonrasında ajite olan hasta ya da yakını yetkili ile yüzyüze görüştürülmesi sonrasında hasta hakları yetkili tarafından da aranması neticesinde hasta ya da yakını şikayetinin önemsendiği hissiyatı ile yaşanan durumun bir kaza olduğunu kabullenir ve tatmin olur.

İletişim kazası sonrasında ajite olan hasta ya da yakını yetkili ile yüzyüze görüştürülmemesi halinde; hasta ya da yakını serzenişle sizlerden yetkili ile görüştürülmesini talep eder. Zamanı kısıtlı olan hasta ya da yakını ise işleminin gerçekleşmesi akabinde anket, sosyal medya, web iletişim formu ya da mail yolu ile şikayetini iletir. Bu durumda hasarı onarmak daha da zorlaşmaktadır.

En vahimi şikayetini bizlere iletmeyen hasta ya da yakınları… Yaşanan durumu aile, iş ya da sosyal çevresi ile paylaşarak marka itibarımızı zedelemektedir.

İletişim Kazası Gibi Görünmeyen Durumlarda Olabilir…

Sıklıkla başvuran hasta ve yakınları ile bağ kurmuş olmamız, samimi bir iletişim kurmamız normal ancak hastalar ile dertleşmek?

Art niyet ile söylenmeyen bazı cümleler hastalar tarafından şikayet konusu olarak ne yazık ki dönebiliyor. Bu nedenle her ne kadar samimi bir iletişime de sahip olsak bize başvuran hasta ya da yakını ile sosyal değil kurumsal bir iletişim halinde olduğumuzu unutmamalıyız.