Empati bir rol değiştirme işidir. Empati kurmanın aşamaları:

1.Aşama: Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması (Hastanın randevu saati gelmiş ancak hasta tedavi için henüz odaya alınmamış ve bu durumu size iletiyor. Siz aynı durumda olsaydınız sizinle nasıl bir iletişim kurulmasını beklerdiniz?)

2. Aşama: Doğru olarak algılaması (Hastanın size bu durumu nasıl iletiyor? Kızgın mı yoksa sizden durumla ilgili ikna edici bir bilgilendirmemi bekliyor…)

3. Aşama: Hissettirmek-iletmek (Hasta ile empati kurduğunuz; ses tonunuz, beden diliniz ve konuşma şekliniz ile hastaya geçmeli)

4. Aşama: Kendi yerine geri geçmek (Hasta ile empati kuruldu, durum tümü ile algılandı ve bu hastaya hissettirildi ancak iletişimin doğru sonuçlanması için çözüm odaklı olarak görev yerine getirilmeli)