• Yanlış anlama: Karşımızdakini dinlediğimiz takdirde bu kaza tipini önlemiş oluruz.
  • Yanlış anlaşılma: Önce düşünüp sonra söylediğimiz takdirde bu kaza tipini önlemiş oluruz.
  • Yanlış anlar: Beden dilini doğru kullandığımız takdirde bu kaza tipini önlemiş oluruz.
  • Yanlış yorum yapma: Ön yargılarımıza bağlı olarak genelleme yapmadığımız takdirde bu kaza tipini önlemiş oluruz.

Hastalar ile yaşadığımız iletişim kazalarının temel nedeni mahremiyet unsuruna ve empati kurma eğilimine yeteri düzeyde özen göstermemektir.