• Hasta haklarının mevzuattaki yeri
  • Hasta hakları
  • Hasta haklarının hukuki, sosyal ve psikolojik boyutları
  • Hastanın sorumlulukları
  • Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, aktarılması, silinmesine ilişkin ilke ve esaslara aykırılık halinde hukuki, cezai yaptırımları
  • Hasta memnuniyetini sağlama önerileri
  • Memnuniyeti etkileyen faktörler
  • Hasta memnuniyeti ölçme ve değerlendirme kriterleri
  • Şikayet çözme teknikleri
  • Tavsiyeleri ele alma yöntemleri