SES                       

  • Sakin
  • Olumlu
  • Samimi
  • Konuya hakim
  • Mekanik olmayan bir ses tonu

YAKLAŞIM

  • Yardımcı ve çözüm odaklı
  • Hızlı ama telaşsız
  • Dürüst ve hata kabullenen
  • Duyulabilecek tonda
  • Aşırı savunmacı olmayan