1.Aşama: İlgi ve Güler Yüz

2. Aşama: Etkin Dinleme

3. Aşama: Etkin ve Tutarlı Sözlü ve Sözsüz İletişim (fiyat verme, tedavi kararı…)

4. Aşama: Hasta /H.Yakını Beden Dili İpuçlarının Değerlendirilmesi

5. Aşama: Anlaşılabilir Bir Dil Kullanarak Hastaya Samimi Olarak Duygu ve Düşüncelerini Açıklamak. Kendisi Rahatlıkla Açabileceği Bir Ortam Oluşturmak

6. Aşama: Empatik Yaklaşım ve Sözlü-Sözsüz İletişim ile Hastanın Verilen Bilgileri Doğru Olarak Algılayıp Algılamadığını Ortaya Çıkarmak.