Sağlık alanında eksik ve başarısız bir iletişim, hastaların yanlış yönlendirilmesine ve fazladan enerji kaybına neden olur.

Hasta ile sağlıklı ve etkili iletişim kurulduğunda hastaların tedavi süreçlerine daha uyumlu yaklaştıkları, iyileşme yönünde motivasyonlarının arttığı ve alınan hizmetten mutluluk duydukları tespit edilmiştir.

Etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmenin sağlık personeli üzerindeki etkilerine bakıldığında ise, hasta ile karşılıklı güven duygusunun oluşumunda pozitif etkileri olduğu ve mesleki açıdan daha fazla doyuma ulaşabildiği gözlemlenmiştir.