«Hasta yakını kimdir?» sorusunun yanıtı ise;  Hastaya karşılıksız maddi-manevi destek veren bir sevdiğidir.  Hastanın muayene, tedavi ve kontrol süreçlerinin yönetimini ve takibini yapar.  Hastaya refakat eder.  Sağlık kurumlarındaki evrak, ödeme vb. işlemleri halleder.  Hasta için gerekli olan bilgileri edinmek adına gerek sağlık profesyonelleri gerekse hasta ilişkileri birimi ile iletişim kurar.  İlaç vb. ihtiyaçlarını temin eder….